fbpx

Kwaliteitsverslag 2022

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Vestigingen BM Clinics 
1.2. Missie, Visie en Beleid 
1.3. Artsen en medewerkers 
2. Zorgresultaten 2022 
2.1 Cliënten en behandelingen 
2.2 Informed consent 
2.3 Bereikbaarheid organisatie 
2.4 Registratie van complicaties en incidenten 
2.5 Klachtenregistratie en aGandeling 
2.6 Cliënttevredenheid 
3. Kwaliteit en veiligheid 
3.1 Kwaliteitssysteem 
3.2 Interne kwaliteitscontrole 
4. Toekomst en continue verbeteren 

1 Inleiding
Dit document is het kwaliteitsverslag van BM Clinics van 2022. Dit verslag is gemaakt door de
kwaliteitsmedewerker in overleg met de directie. Het doel van dit document is inzicht te
geven in de kwaliteit van de geleverde zorg in 2022, evenals verbeterpunten te geven voor in
de toekomst.

1.1 Vestigingen BM Clinics
BM Clinics heeft vestigingen verdeeld over 8 locaties binnen Nederland. Het hoofdkantoor
van BM Clinics is gevestigd in Eindhoven. De artsen en assistenten zijn werkzaam binnen een
of meerdere locaties van BM Clinics.
Bij alle 8 de vestigingen worden botox- en injectable behandelingen uitgevoerd. In de
vestiging in Rotterdam wordt de huidbehandeling HIFU uitgevoerd. In de vestigingen van
Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg en Zwolle wordt de PDO draden behandeling
gegeven. In Eindhoven Amsterdam, Baarn Eindhoven en Rotterdam wordt de huid- en haar
verbeterende PRP behandeling uitgevoerd.
Alle vestigingen zijn goed bereikbaar per auto, fiets, te voet en het OV. Bij vrijwel alle
vestigingen is parkeren gratis. Onderstaande lijst geeft de 8 verschillende locaties weer van
BM Clinics met het bijbehorende adres en telefoonnummer.

– Amsterdam: Bocholtstraat 108, 1066 ML Amsterdam, Tel. 020-2371979
– Arnhem: Pels Rijckenstraat 5, 6814 DK Arnhem, Tel. 026-3031666
– Baarn: Eemborg 23741 ZA Baarn, Tel. 035-3031313
– Den Bosch: Groen van Prinstererlaan 41A, 5237 CL Den Bosch, Tel. 040-8454624
– Eindhoven (Hoofdkantoor): Woenselsestraat 356A, 5623EG Eindhoven, Tel. 040-8454624
– Rotterdam: Slaak 26, 3061 CS Rotterdam, Tel. 010-3133969
– Tilburg: Warmondstraat 116 5036 BT Tilburg, Tel. 040-8454624
– Zwolle: Schrevenweg 24, 8024 HA Zwolle, Tel. 038-3032505

1.2 Missie, Visie en Beleid
De missie van BM Clinics is om ervoor te iedere cliënt een behandeling krijgt met een hoge
kwaliteit, een mooi en natuurlijk resultaat, gepaard gaande met een hoge betrouwbaarheid.
Hierbij zijn onze speerpunten goed en gedegen advies, transparantie en eerlijkheid. Wij
streven ernaar om aan uw schoonheidswensen zo optimaal mogelijk te voldoen.
Onze toekomstgerichte blik ligt bij het zo optimaal mogelijk bieden van medisch-cosmetische
zorg en begeleiding van onze cliënten. Hierbij bieden wij u persoonlijke aandacht en eerlijk
advies. Deze kernwaardes vormen een basis voor het welzijn van onze klanten. Wij streven
ernaar om een lange en duurzame relatie opbouwen met onze cliënten.
BM Clinics is aangesloten bij de volgende externe bedrijven om de kwaliteit en veiligheid van
de aangeboden zorg te vergroten:
– Nederlandse Verenging Voor Esthetische Geneeskunde, volwaardig lidmaatschap van
alle directieleden en artsen.
– Milieu Service Nederland, het veilig afvoeren van naalden, spuiten en ander medisch
afval.
– VvAA, een verzekering voor zorgprofessionals.
– Klachtenregeling DOKh. Deze treedt op als een geschil met cliënt ontstaat welke niet
intern op te lossen is.

1.3 Artsen en medewerkers
Bij BM Clinics zijn uitsluitend BIG-geregistreerde medisch-cosmetisch artsen in dienst. De
artsen hebben zowel interne- als externe trainingen gevolgd en zijn op de hoogte van de
nieuwste informatie en behandelmethoden. De artsen werken op alle locaties samen met
assistenten. Deze assistenten heten de klanten hartelijk welkom en zorgen voor een correcte
planning. Kantoormedewerksters staan u te woord om uw vragen te beantwoorden en de
behandelingen in te plannen. Alle medewerkers en artsen staan in direct contact met de
directie. Op werkdagen zijn al onze klinieken telefonisch bereikbaar van 09:30 tot 18:00


2 Zorgresultaten 2022
2.1 Cliënten en Behandelingen
Bij BM Clinics worden botox-, filler- en huidbehandelingen aangeboden. De behandelde
cliënten zijn van goede gezondheid en streven naar een verbetering van hun uiterlijk. Alle
behandelde cliënten hebben een leeftijd ouder dan 18 jaar. In 2022 zijn er ruim 22.000
behandelingen uitgevoerd door de medisch-cosmetisch artsen van BM Clinics over de 8
verschillende vestigingen.

2.2 Informed consent
Bij iedere behandeling worden cliënten op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze
geïnformeerd over de voorgestelde behandeling. De cliënt dient met deze informatie
akkoord te gaan en deze te ondertekenen. Bij iedere afspraakbevestiging wordt deze
informatie naar de cliënt gestuurd. Ook wordt dit voorafgaand aan de behandeling met de
arts besproken.

2.3 Bereikbaarheid organisatie
BM Clinics is bereikbaar voor vragen, klachten en informatie via de telefoon, via whatsapp en
via email. Het spoednummer vermeldt op de website is 24 uur per dag en 7 dagen per week
bereikbaar voor noodgevallen.

2.4 Registratie van complicaties en incidenten
Wij streven ernaar om zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Onverhoopt
kan een ongewenste gebeurtenis optreden als gevolg van het medisch handelen. Bij het
optreden van een dergelijke gebeurtenis (complicatie) wordt de cliënt gemonitord door de
behandelend arts. Deze complicaties worden bijgehouden in ons register. Totaal zijn er in
2022 2 complicaties voorgevallen en geregistreerd. In 2022 is 1 klacht in behandeling
genomen die door de onafhankelijke klachtenregeling DOKh is behandeld. DOKh heeft deze
klacht als zijnde niet incident beoordeeld.

2.5 Klachtenregistratie en afhandeling
BM Clinics spant zich in voor de beste zorg en de hoogste kwaliteit. Wij vinden transparantie
en eerlijkheid erg belangrijk. Toch kan het voorkomen dat u als klant ontevreden bent. Wij
waarderen het enorm als u deze ontevredenheid kenbaar maakt aan ons zodat we samen
naar een passende oplossing kunnen kijken. Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het
vaandel. Als een klacht niet afgehandeld kan worden met een assistente zal deze
doorgespeeld worden naar de klachtenfunctionaris. Deze is per email bereikbaar.

2.6 Cliënttevredenheid
Klantenervaringen en clienIevredenheid zijn voor BM Clinics belangrijke referenties om de
kwaliteit van de aangeboden zorg te kunnen verbeteren. BM Clinics is aangesloten bij de
volgende onafhankelijke review websites. De bijbehorende gemiddelde ervaringsscore is
achter de bedrijfsnaam vermeld en is op basis van een gemiddelde van de 8 verschillende
vestigingen.
– Kliniekervaringen (www.kliniekervaringen.nl) : 9,5 op basis van 631 reviews in 2022
– Google Reviews (www.google.com) : 4,7/5 (*sterren) op basis van 693 reviews

3 Kwaliteit en veiligheid

3.1 Kwaliteitssysteem
BM Clinics gebruikt het kwaliteitsmanagementsysteem Waveland. De kliniek implementeert
hiermee de geldende wetgeving en normen. Ook staan de te volgen protocollen en afspraken
hierin vermeld. Protocollen zijn voor medewerkers altijd toegankelijk. Om de kwaliteit van de
geleverde zorg te verbeteren is het van belang een dergelijk kwaliteitssysteem binnen de
onderneming toe te passen. Verbeterpunten worden aangekaart, geanalyseerd, toegepast en
vervolgens geëvalueerd. Dit is een constant proces binnen de organisatie.

3.2 Interne kwaliteitscontrole
De kwaliteitsmedewerker van BM Clinics is er om zorg te dragen over de processen binnen
de kliniek die de kwaliteit van zorg beïnvloeden. Alle 8 locaties van de organisatie worden
regelmatig gecontroleerd. Zaken als hygiëne, klantvriendelijkheid, cliëntervaringen,
toegankelijkheid en de te volgen protocollen door zowel artsen als assistenten worden hierbij
geanalyseerd. Binnen het artsenteam wordt regelmatig overleg gepleegd en kennis met
elkaar gedeeld. Zaken als nieuwe behandelmethoden, casussen met speciale aandacht en
protocollen worden besproken. In overleg met de directie worden eventuele
verbetertrajecten opgezet. In 2022 zijn geen problematische gebreken ontdekt binnen de
organisatie.

4. Toekomst en continue verbeteren
BM Clinics streeft ernaar om in de toekomst de kwaliteit van de zorg continue te verbeteren.
Artsen van BM Clinics zijn ervaren en deskundig in de behandelingen die zij verrichten. Door
middel van interne- en externe trainingen wordt de professionaliteit van de geleverde zorg
gewaarborgd. Ook zullen zij in de toekomst kennis en vaardigheden met elkaar blijven delen
om te blijven verbeteren. Cliëntervaringen spelen een belangrijke rol om de kwaliteit van
zorg verder te optimaliseren. Deze leercultuur zal ook buiten de klinieken verder vorm
worden gegeven door in gesprek te gaan met andere instellingen, zorgprofessionals en
experts op het gebied van (cosmetische)zorg. BM Clinics is van plan om de bereikbaarheid
binnen Nederland te vergroten door klinieken op extra locaties te openen. Ook bij deze
toekomstplannen blijft het concept “betaalbaar mooier” het uitgangspunt van het bedrijf.

Online boeken
040 8454624
×