BRMO (MRSA, VRE of ESBL)

BMRO (MRSA, VRE of ESBL)

BRMO (MRSA, VRE of ESBL) screening
Ziekenhuizen en zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met resistente micro-organismen. De meest bekende tot nu is de MRSA (Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus), waartegen in Nederland een Search & Destroy-beleid wordt gevoerd.

Er zijn echter meer micro-organismen die in staat zijn resistentie te ontwikkelen tegen het meest geëigende (dus eerste-keus) antibioticum of tegen een combinatie van antibiotica, verder aangeduid als BRMO (bijzonder-resistente micro-organismen).

Omdat behandeling van infecties met deze resistente micro-organismen minder goed mogelijk is, is het van het allergrootste belang binnen een ziekenhuis of zorginstelling maatregelen te treffen die gericht zijn op het voorkomen van resistentie ontwikkeling en het voorkomen van verspreiding van resistente micro-organismen.


Vragenlijst opsporing BRMO (MRSA, VRE of ESBL)
In verband met de veiligheid van uzelf en anderen hebben wij acht vragen opgesteld die u moet beantwoorden wanneer u een afspraak maakt bij ons in de kliniek voor een consultgesprek met de arts of plastisch chirurg.

1. Bent u bekend als drager van een resistente bacterie? Bijvoorbeeld MRSA, VRE of ESBL.
2. Bent u de afgelopen twee maanden in een buitenlandse zorginstelling behandeld of opgenomen?
3. Bent u het afgelopen jaar (langer dan twee maanden geleden) opgenomen geweest in een buitenlandse zorginstelling EN heeft u uit die periode nog chronische infecties, open wonden, een drain of een katheter?
4. Bent u in de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een Nederlandse zorginstelling waar een epidemie met resistente bacterie heerst(e)? Bijvoorbeeld : MRSA, VRE of ESBL? Als dit het geval is, dan heeft u hierover van deze zorginstelling een brief ontvangen om deel te nemen aan een contactonderzoek.
5. Hebt u onbeschermd contact gehad met een positieve drager van een resistente bacterie? Bijvoorbeeld : MRSA, VRE of ESBL
6. Bent u buitenlandse “gastdialysant”?
7. Komt u door uw beroep in contact met levende vleesvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens? Of bent u woonachtig op een dergelijk bedrijf?
8. Is uw kind geadopteerd vanuit het buitenland en korter dan een jaar in Nederland?


Eén of meer vragen met Ja beantwoord?
– Moet u één of meer vragen met Ja beantwoorden? Meld dit dan ook alvast bij het maken van de afspraak aan de telefoon.
– Heeft u alle vragen met Nee beantwoord dan hoeft u niets te doen.

Bij een BRMO (MRSA, VRE of ESBL) -besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Online boeken
×