Huisregels

BM Clinics regels

Wij verwelkomen iedereen bij BM Clinics, dit zijn onze huisregels. Zo gaan wij binnen BM Clinics met elkaar om:

48 u policy

Mocht u onverhoopt de afspraak niet na kunnen komen, dient u deze tenminste 48 uur van tevoren te annuleren of te verzetten per e-mail of telefonisch. Indien u zonder tegenbericht, niet op de afspraak verschijnt loopt u het risico om een no show factuur te ontvangen.

Leeftijd 18+

Cliënten onder de 18 jaar worden in principe NIET behandeld. Uitzondering wanneer er een duidelijke medische indicatie voor is. Met in principe een verwijzing door huisarts of medisch specialist. Mocht er behandeld worden dan moet één van de ouders en/of wettelijk voogd aanwezig zijn en mede de behandelingsovereenkomst ondertekenen.

Legitimatie

Ter bescherming van uw persoonsgegevens en om identiteitsfraude te voorkomen, vragen wij al onze cliënten voorafgaand aan elke afspraak zich te legitimeren bij de assistente.

Betaling

Na afloop van de behandeling dient u het volledige bedrag in de kliniek te voldoen die tijdens het consult is besproken. U kunt bij BM Clinics pinnen of contant betalen. Het is helaas niet mogelijk om met credit card, op afbetaling of in termijnen te betalen.

Te laat aanwezig

Indien u te laat bent voor uw afspraak geef dit dan zo snel mogelijk telefonisch aan ons door. Wij bekijken samen met u of er nog mogelijkheden zijn om u te behandelen. Helaas kunnen wij u niet garanderen dat de afspraak door kan gaan.

Dieren

Dieren zijn vanwege hygiëneredenen niet toegestaan in alle klinieken van BM Clinics.

 Kinderen in de kliniek

U dient er rekening mee te houden dat er geen toezicht kan worden gehouden op meegebrachte kinderen. Tevens dienen kinderen geen hinder/overlast te veroorzaken als de arts de behandeling uitvoert.

Respect

Wij verwachten dat onze medewerkers met respect worden behandeld, tevens vragen wij om respectvol met andere cliënten om te gaan. Schelden, schreeuwen, dreigementen, beledigende of discriminerende uitlatingen worden bij BM Clinics niet getolereerd.

Diefstal

Wij beschikken over cameratoezicht. Bij diefstal doen wij aangifte en wordt u overgedragen aan de politie.

Drank, drugs en etenswaren

Wegens hygiëneredenen is het verboden om in de klinieken te roken, drugs te gebruiken en alcohol of etenswaren te nuttigen.
Indien cliënt onder invloed is van drank of verdovende middelen, wordt de behandeling niet uitgevoerd.

Eigendommen en afval

BM Clinics houdt zich niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk uw afval te deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken. 

Beeldmateriaal en audio

U mag niet ongevraagd filmen, fotograferen of geluidsopnamen maken. U dient hiervoor schriftelijk toestemming te vragen per e-mail.

Inschrijven

Als u voor het eerst een afspraak maakt bij BM Clinics, dient u voorafgaand de afspraak een medische vragenlijst in te vullen naar waarheid. 

Acties

Acties worden vermeld op de website en overige social media kanalen. Voorkom teleurstellingen en lees de actievoorwaarden op de website of social media kanalen.

Afspraken en uitlopen

Wij behandelen op afspraak en niet op volgorde van binnenkomst. Het is mogelijk dat spreekuren onverhoopt uitlopen. BM Clinics is niet verantwoordelijk voor eventuele gemaakte kosten ten gevolge van uitloop. U kunt het bij de assistente melden als u de afspraak wenst te verzetten of annuleren.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak inplannen? Vul onderstaand contact formulier in
    Online boeken
    040 8454624
    ×