06 31 74 63 53
040-845 46 24
info@bmclinics.nl

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy en data veiligheid beleid BM Clinics
BM Clinics vindt de privacy van de klant erg belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en informatie. Gegevens van de klant worden alleen gebruikt voor het informeren van gemaakte afspraken en om het medisch dossier bij te houden. BM Clinics verstrekt de informatie van de klant niet aan een derde tenzij de wet ons hiertoe verplicht of de klant ons hiervoor machtigt.

Wettelijke uitgangspunten
De wettelijke uitgangspunten die BM Clinics hanteert zijn:
 Wettelijke verplichtingen
 Toestemming door betrokkenen
 Overeenkomst met betrokkenen
 Van vitaal belang
 Gerechtvaardigd belang

De identiteit van BM Clinics
BM Clinics is een medisch-esthetisch kliniek. Het bedrijf is gevestigd op zeven locaties: Amsterdam, Arnhem, Baarn, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg en Zwolle. BM Clinics verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens omvat informatie waarmee de klant geïdentificeerd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres. Online kan dit informatie zijn verstrekt door cookies, het IP adres of andere trackers. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Tevens heeft u het recht de toestemming van de gegevensverwerking in te trekken, hiervoor verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden artikel 4. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreft de gezondheid van de klant. Dit wordt alleen opgeslagen met toestemming van de klant.

Verwerking persoonsgegevens
De rechtsgrond van het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u vinden in de AVG artikel 6 rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. BM Clinics kan persoonsgegevens verzamelen van personen die contact hebben met de kliniek, aan wie de kliniek diensten verleend, er werkzaam is of de website bezoekt. BM Clinics verzamelt de volgende persoonsgegevens:

– Personalia zoals naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer
– Bijzondere persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de klant. Voorbeeld hiervan is een medische vragenlijst die u invult bij het maken van een afspraak. Dit wordt alleen met toestemming van de klant opgenomen.
– E-mail voorkeuren zoals het aan of afmelden van de nieuwsbrief
– Interactie gegevens zoals Cookies, het IP adres, surfgedrag, paginabezoek, social media gebruik en telefonisch contact

BM Clinics verzamelt de gegevens zelf en eventueel via derden die namens BM Clinics diensten levert. De informatie wordt op een veilige manier vernietigd indien deze niet meer relevant is. BM Clinics en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw privégegevens. Dossiers met uw gegevens mogen alleen gebruikt worden voor zover die noodzakelijk zijn voor uw behandeling of daarmee samenhangen.

BM Clinics bewerkt persoonsgegevens met de volgende doelen
 Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren
 Om goede dienst en zorgverlening uit te voeren
 Voor interne analyses over de kwaliteit- en productontwikkelingen zodat de producten en dienstverlening verbeterd kan worden

Vertrouwelijke e-mail berichten
Wanneer u een afspraak maakt bij BM Clinics krijgt u hiervan een bevestiging in de mail. De benodigde informatie betreft de afspraak staat in deze mail vermeld zoals de datum, het tijdstip en de locatie. Indien u geen mail ontvangt als bevestiging van de afspraak kunt u contact opnemen met het emailadres info@bmclinics.nl of bellen naar 040 – 8454624. Alle e-mail berichten zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een e-mail ontvangt die niet bestemd is voor u, vragen wij u contact op te nemen met ons, het ontvangen e-mailbericht te verwijderen en de inhoud niet openbaar te maken.

De rechten als betrokkenen
U als klant heeft recht op de volgende zaken:
 U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens
 U heeft recht op rectificatie van uw persoonsgegevens
 U heeft recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens
 U heeft recht op het bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 U heeft het recht om te verzoeken uw gegevens over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijke
 U heeft recht op het intrekken van uw eerder gegeven toestemming
 U heeft het recht om geen onderwerp van geautomatiseerde besluitvormen te zijn
 U heeft recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien u niet tevreden bent over de manier waarop BM Clinics om gaat met uw persoonsgegevens. Het AP is verplicht uw klacht in behandeling te nemen

Bewaartermijn gegevens
De door BM Clinics verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze in de wet is bepaald.

Cookie verklaring
BM Clinics gebruikt Cookies. Cookies is een klein tekstbestand met informatie erop. Deze informatie betreft uw gedrag op de website zoals welke pagina’s u heeft bezocht. Deze informatie kan BM Clinics gebruiken om de site te verbeteren. De toestemming van Cookies kunt u ten alle tijden intrekken. Meer hierover kunt u vinden in onze Cookie verklaring.

Beveiliging
Uw gegevens worden binnen BM Clinics op een vertrouwde manier beveiligd tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Wij hebben verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat niemand buiten BM Clinics de gegevens kan inzien. Deze maatregelen zijn volgens wettelijke richtlijnen.

Wijzigingen
BM Clinics heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Er wordt daarom geadviseerd deze met regelmaat te lezen. Dit document is als laatst bijgewerkt op 3 mei 2021.

Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen betreft deze privacy verklaring of voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u contact op nemen met info@bmclinics.nl.

Contact
Postadres hoofdkantoor: Woenselsestraat 365A, 3623EG Eindhoven
Tel. 040-845 4624
E-mail: info@bmclinics.nl
Contactpersoon: Monique Vonken, eigenaresseHeeft u vragen? Vul onderstaand contact formulier in.